LÀM MỚI

Tất cả những lầm lỗi đều do tâm mà ra. Tâm không chánh niệm gây ra đam mê, hờn giận,…

SỢ HÃI

Sợ hãi là gì? Sợ hãi chỉ hiện diện trong liên hệ với cái gì đó, không phải trong tách…

THAY ĐỔI

Ta phải làm thế nào khi mà người đó dường như không chịu thay đổi mặc dù ta đã hết…

CHỨNG NHÂN YÊN LẶNG

Bạn có thường gặp phải và hay lặp lại những tấn tuồng gây gổ trong quan hệ luyến ái của…

NƯỚC ĐỔI MÀU

Tâm ta, lúc bình thường, giống như nước mưa. Nước mưa sạch, trong, bình thường. Nhưng nếu ta bỏ màu…

VÔ THƯỜNG

Khi có người nào nói gì làm cho bạn giận dữ và bạn mong cho họ biến mất đi, xin…

ĐIỀU QUAN TRỌNG

Có nhiều thứ trong cuộc đời bạn rất quan trọng, nhưng chỉ có một thứ quan trọng một cách tuyệt…

TÌNH THƯƠNG

Cách đây mấy thế kỷ, có bảy nhà sư sống trong một hang động trong rừng đâu đó ở châu…